ingunabauere.lv,,Ne zelts, bet putekļi" I daļa

2015. gada 28. februārī plkst. 15.00 Ķīpsalas hallē Grāmatu izstādes laikā atvērām jauno romānu ,,Mācītājs un viņa dēls" - apjomīga darba ,,Ne zelts, bet putekļi" 1. daļu! 

 

Plašāk komentējusi blogere Ivita. Paldies par vēstures mīlestību! Ko Ivita raksta, lasi šeit.

Iznākusi arī ,,Piedod, Karolīne!" !

Grāmatas ,,Piedod, Karolīne!” nobeigumā, pati raudot, rakstīju rindas, par kuru patiesumu nešaubos, jo ziņas smeltas no drošiem avotiem:

,,No baznīcas Kronvalda zārku nesa uz rokām. Kaut ko tādu Vecpiebalga vēl nebija pieredzējusi. Četri duči lāpu izgaismoja krēslaino ceļu. Vējš piestāja, svētsvinīguma pārņemts, baltais ceļš klusu, nopietnu ļaužu pilns, pavadītāju pūlim neredzēja ne gala, ne malas. Tūliņ aiz zārka, no Kurzemes atbraukušajam Ata brālim uz rokas smagi atbalstījusies, lēni soļoja Karolīne. Jānītis pie rokas, mazie bērni ar auklēm. Pie skolas procesija apstājās, nomainījās nesēji. Amata biedru un Labdarības biedrības vārdā runāja skolotājs Pilsātnieks. Spēcīgā auguma vīrs izskatījās sagumis mazāks. Balss drebēja: ,,Mēs tev pateicamies, Ati, ka ar tavu atnākšanu jauna dzīvība ieplūda mūsu nogurušajos kaulos. Mēs lūdzamies, lai tagad, kad tevis paša vairs nav, tavs gars divkārtīgi paliktu pie mums un dotu spēku izturēt.””

Grāmata par Vecpiebalgas novadu ,,Pie tevis eju..."

Pie tevis eju, Vecpiebalga,

Tu - novads senatnīgs un skaists,

Ik ceļa līkumā man pretī 

Nāk mirdzot ezers, Dieva laists...  / A.Ķiršķalne /

 

Marta, mana Andromeda

 

Recenziju par šo darbu lasi šeit

,,Līdz septītajai paaudzei"

  

Sen iecerēts un beidzot realizēts darbs, kas pašai tuvs.