ingunabauere.lvIznākusi arī ,,Piedod, Karolīne!" !

 

 

Gandrīz pirms 140 gadiem, 1875. gada puteņu mēnesī ne tikai Vecpiebalga, bet arī visa Latvija atvadījās no pāragri mirušā Ata Kronvalda. Viņa gara patieso diženumu toreiz tā īsti apjauta vien retais. Kas mainījies šodien? Mums ir Kronvalda bulvāris, Kronvalda parks, Kronvalda piemineklis... Cik daudzi no tiem, kuri ik dienu šķērso Kronvalda ielu kādā no Latvijas pilsētām, zina, kas viņš īsti bija un ko mūsu valstij, mūsu tautai dāvinājis?

Kā radās ierosme rakstīt ,,Piedod, Karolīne!”? Kāpēc par Kronvalda Ata dzīvi un tēvzemes mīlestībā kvēli liesmojošo sirdi runāju tieši tagad? Ieklausieties viņa vārdos, kas teikti pirms pusotra gadsimta, un sapratīsiet paši:

,,Mēs, kas ar skaidru apziņu savu iegūto izglītību, savu spēku, savu dzīvību ziedojam savas tautas labā, mēs turamies cieši un uzticīgi pie tēvu valodas un savas tautības, un viņas sevišķi tagad nevaram ne par kādu naudu pārdot tādēļ, ka mums nevar dot neko citu vietā, kas būtu tikpat svarīgs un cienīgs mūsu tautas interešu ziņā. Mīlēt valodu tādēļ, ka tā tēvu valoda, to nevar ikkatrs darīt. Tur vajag dižena, grezna tēva dēla! Kam sirds nelec jo līksmi, latvju vārdus dzirdot, tam tārps sagrauzis sirdi. Un ja tu, brāl, aiz bailēm atraujies no sava sentēvu mantojuma cienīšanas, tad zini, ka tu neesi vaļīgs, svabads zināšanas māceklis, bet vai nu savas maizes kules, vai cita kunga vergs.”

Mums nav citas vietas zem saules, kur runāt savā valodā. Mums nav citas vietas zem saules, ko mīlēt un saukt par savu tēvzemi. Grāmata par Ati Kronvaldu tapa laikā, kad gaisā virmoja valodu referenduma kaislības, tā sāk ceļu pie lasītājiem laikā, kad garām Rīgas Latviešu biedrības namam priecīgi steidzas pēdējo pašvaldības vēlēšanu rezultātus svinoši ļaudis, kas greznojušies padomju atribūtiem un gavilē svešā mēlē. ,,Tā nu ir, Ati, tā nu ir,” gribas teikt, ,,tādi mēs esam kļuvuši”. Ko viņš atbildētu? To pašu, ko toreiz: ,,Vergs ir viltīgam un sīkstam zvēram līdzīgs, un cilvēks bez tēvzemes ir nesvētīgākais starp visiem.”