ingunabauere.lvLizete, dzejniekam lemtā

 

Lauku Avīze, Rīga, 2009

 

Darbs, pie kura strādāju ļoti ilgi un, kuru rakstot, ieguvu tik daudz, ka tagad pašai brīnums. Pats pirmais - iepazinos un sadraudzējos ar Kārļa un Lizetes mazdēlu Andreju Legzdiņu un viņa sievu Ligitu, kuri dzīvo un joprojām aktīvi darbojas Stokholmā, Zviedrijā. Tāds dzīves spars un optimisms! ,,Lizete" kļuva par gada otro lasītāko grāmatu Latvijā - prieks un lepnums. ,,Lizetes" panākumi, grāmatas lasītāju milzīgais atbalsts mani iedvesmoja uz jauniem, nopietniem rakstu darbiem, lai arī kritiķi klusēja kā sazvērējušies. Nu skaidrs - Lata romānu rakstniece pamēģinājusi kaut ko lielāku, bet tādām mēs uzmanību nepievēršam...

 

,,Lizete, dzejniekam lemtā" ir Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts. Skalbi mēs, latvieši, mīlam bezgalīgi, taču Lizete, pasaku ķēniņa mūža līdzgaitniece (tātad karaliene!)- draugs, sieva, bērnu māte un lielākā žēlotāja - palikusi maliņā, kaut bija izcila tulkotāja un ļoti labs cilvēks. Mans lielākais gandarījums - izlasījis grāmatu par savu vecmāmiņu, Andrejs apgalvoja, ka tajā sadzirdējis pat viņas valodu, sajutis mīļo tuvumu un vēlreiz izstaigājis bērnības un jaunības takas.