ingunabauere.lvKļūdas labojums

Zvaigzne ABC, Rīga, 2008

 

Gabals, kurš tika uzrakstīts izdevniecības ,,Zvaigzne ABC" bērnu un jaunatnes oriģinālliteratūras konkursam un ieguva tajā atzinību. Gabals, kurš diezgan daudz iestudēts arī kā luga amatieru teātros. Interesants sižets, kura pamatmotīvs - ikviena cilvēka vēlēšanās dzīvot saticīgā, pilnā, laimīgā ģimenē.

Veco Kalniņu mājās negaidīts pārsteigums: ne saukta, ne gaidīta uz palikšanu ieradusies gadus desmit neredzētā, jau no atmiņas izdzēstā mazmeita. Zandai tagad ir piecpadsmit gadu, un viņas dzīve nekādā ziņā nav saucama par laimīgu. Pie tā savu tiesu vainas apzinās arī Kalniņi. Kādu dienu Zanda, ilgodamās, kaut šis jaukais ģimeniskuma laiks nekad nebeigtos, uzdod vecmāmiņai dīvainu jautājumu: "Vai tu mani mīlētu arī tad, ja mēs nebūtu radinieces?"