ingunabauere.lvAtvēršanas svētkos

Jaunās grāmatas prezentācija Vecpiebalgā 2019.gada 24.oktobrī. No kreisās: autore, ,,Sumaisīša" aktieri Mareks un Linda Radvilaviči, apgāda Zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilbloka un Kr.Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.